ZÁKLADY KARTOVÉHO BIZNISU II - ACQUIRING

ZÁKLADY KARTOVÉHO BIZNISU II - ACQUIRING

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

ZÁKLADY KARTOVÉHO BIZNISU II
ACQUIRING

30. SEP 2021
CROWNE PLAZA BRATISLAVA

Program: 

09,00 – 09,30 REGISTRÁCIA HOSTÍ

09,30 – 10,30 – 1. BLOK 

Peter Géc  -  predseda ZBK

Ekonomika bankomatových sietí

 • Business case pre ATM siete
 • Náklady
 • Výnosy (interchange, value added services, sales channel etc)
 • Umiestňovanie ATM
 • Analýza, výber lokalít
 • Partnerstva s merchantmi
 • E2E proces od idey po prvú transakciu
 • ATM ako súčasť inovácií finančnej inštitúcie
 • Aktuálne trendy (stratégie a funkcionality)
 • Budúcnosť a potenciál

10,30 – 10,40 – prestávka

10,40 – 11,40 – 2. BLOK

Peter Géc  -  predseda ZBK

Bezpečnosť ATM

 • Fyzická bezpečnosť, legislatíva
 • Schéma pripojenia ATM
 • Softwérové vybavenie ATM
 • Typy útokov ATM
 • Praktická časť

11,40 – 11,50 – prestávka

11,50 – 13,00 – 3. BLOK

Patrick Melioris – poverený riadením Divízie Payments v ČSOB

Platobné terminály

 • Náklady
 • Výnosy
 • Budúcnosť POS businessu
 • Ako odhaliť podvody pred uzatvorením zmluvy na akceptáciu kariet
 • Best practices

13,00 – ZÁVER,OBED

Vaše osobné údaje sú spracúvané pre spoločnosťi MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, Slovensko, IČO: 51 904 446, ktorá je usporiadateľom podujatia.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top