Detail info
Close

ZA VÍNOM DO ŠENKVÍC 2017 - 6. ročník

ZA VÍNOM DO ŠENKVÍC 2017 - 6. ročník

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Dátum/Date: 29.04.2017 od 14:00 - 22:00hod.
Miesto konania/Place of event: kataster obce Šenkvice

Popis/Description:

Do Šenkvíc za vínom a aj Za vínom....a nielen za ním
Už po šiestykrát sa pribratislavské Šenkvice rozhodli zmobilizovať svoj komunitný potenciál a predstaviť ho blízkemu i vzdialenejšiemu okoliu. Kým v minulosti zvyčajne putovalo víno z miestnych pivníc a prevádzok von „do sveta“ za zákazníkmi, ostatné roky vyvíjajú domáci producenti snahu prilákať milovníkov vína do obce. Veď kde inde, ako „doma“, tam, kde sa vyrobí, môže víno lepšie chutiť a jeho konzument sa viac dozvedieť o jeho „rodičoch a rodnom liste“?! Niet pochýb ani o tom, že genius loci sa dá najlepšie uchopiť priamo na „mieste činu“. Tieto odveké pravdy boli a sú základnými východiskami filozofie podujatia „Za vínom do Šenkvíc“ (ZVDŠ), ktoré sa za pár rokov svojej existencie stalo „značkou“ a pevnou súčasťou vinohradníckeho kalendára na Malokarpatskej vínnej ceste. Viac o ZVDŠ v jeho základnom profile:

cieľ : prezentácia hlavne vinohradnícko-vinárskeho potenciálu obce s dôrazom na stáročné miestne tradície a špecifiká Šenkvíc ako najväčšej vinohradníckej obce v Malokarpatskom regióne. Hoci „hlavným hrdinom“ podujatia je víno a jeho výrobcovia, súčasťou programového balíčka sú aj iné typické nevinárske „ingrediencie“ (kulinárskymi špecialitami počnúc a sprievodným kultúrnym programom končiac), ktoré vytvárajú celkový obraz obce

charakteristika formátu: pomocou mapy a katalógu (ktoré sú spolu s degustačnými kartičkami, pohárom, kapsičkou, vínnym pasom a perom súčasťou vstupenky) putovanie po pivniciach, výrobných prevádzkach a prezentačných miestach šenkvických vinárov s možnosťou degustácie tunajších vín podľa vlastného výberu. Návštevník koštuje vzorky na jednotlivých stanoviskách výmenou za degustačné kartičky. Nepoužité kartičky možno vymeniť spolu so špeciálnymi bonusmi za fľaše vína

termín konania:
aktuálny 6. ročník bude v sobotu 29.4.2017 od 14.-22.00 hod.

miesto konania:
kataster obce Šenkvice. V ostatných ročníkoch sa stabilizoval počet degustačných stanovísk na počte okolo 20 (v roku 2017 ich bude 22) a predstavuje sa na nich približne 30 vinárov (v r. 2017 – 32). Niektoré cieľové miesta majú charakter exkluzivity, pretože sú prístupné návštevníkom iba v rámci tohto podujatia

dostupnosť: z okolia do Šenkvíc dobrý prístup vlakom, resp. autobusom. Presun medzi jednotlivými stanoviskami je možný prostredníctvom kyvadlovej dopravy, ktorá je bezplatná. Miesta na parkovanie pre osobné autá sú vyznačené v teréne i na mape v katalógu

hlavní organizátori:
Spolok vinohradníkov a vinárov Šenkvice v spolupráci s Kultúrnym a informačným strediskom a Obecným úradom Šenkvice

tradičné sprievodné podujatia: možnosť prehliadky unikátneho Vinohradníckeho náučného chodníka (VNCH) s vysadenými tradičnými i novovyšľachtenými 30 odrodami viniča hroznorodého. Jeho súčasťou sú aj ukážky vývoja systémov rezu a vedenia viniča. Celkove je v 15 radoch vysadených 240 sadeníc. VNCH sa nachádza v blízkosti sídla miestneho vinárskeho spolku a obecnej vínotéky na Chorvátskej ulici 105. Súčasťou podujatia býva aj pečenie býka s jeho degustáciou a tombola s „vinárskymi“ cenami

novinky aktuálneho 6. ročníka ZVDŠ 2017 :
na jednotlivých stanoviskách bude na spríjemnenie atmosféry postupne hrať Šenkvická muzika. Jednotlivé pivničky a vinárske priestranstva ponúknu ukážky tradičných remesiel a možnosť ochutnávky typických miestnych gastronomických špecialít pripravených podľa starých receptúr. Tohto roku v premiére bude možný odvoz na jednotlivé stanoviská aj na koči ťahanom koňmi. (za poplatok)

vstupenky: jej súčasťou je degustačná taštička, ktorá obsahuje katalóg vinárov, 40 degustačných kartičiek a 2 ks bonusov na nákup vína po 4 eurá, degustačný pohár, pero a vínny pas.


Podujatie „Za vínom do Šenkvíc“ vnímajú organizátori a miestni obyvatelia ako „vizitku“ celej obce, nielen jej vinárskeho stavu. Dôkazom toho je i pribúdajúci počet nevinárskych sprievodných (napr. kultúrnych) aktivít a spoluorganizátorov aj z radov nevinárov, ktorí berú ZVDŠ ako „svoje, resp. naše.“ Všetko so všetkým súvisí. Je to dôkazom toho, že víno bolo, je a aj vďaka tomuto podujatia možno s nádejou predpokladať, že v Šenkviciach zostane fenoménom, ktorý stále chutí, mobilizuje a spája.

Zľavy/Discounts: 2€ - zvýhodnené vstupné 23eur do 16.4.2017!Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top