KOMÉDIA OMYLOV - LSS 2020 - prepojenie

KOMÉDIA OMYLOV - LSS 2020 - prepojenie

Dátum: 7. - 12. augusta 2020
Miesto: Bratislavský hrad - LSS Bratislava

Vstupenky

Pondelok
10
Aug 2020
20:30

Popis

LETNÉ SHAKESPEAROVSKÉ SLÁVNOSTI  2020
William Shakespeare : KOMÉDIA OMYLOV

 Shakespeare aj v tejto svojej najkratšej  hre prekračuje hranice tradičných žánrov. Spočiatku to vyzerá na tragédiu (hneď na začiatku totiž hrozí jednej z postáv trest smrti), čoskoro sa však hra dostáva až do polohy frašky. Najmä dialógy pána a sluhu sú priam lekciami, ako by mohla vyzerať aj moderná cirkusová klauniáda.

Fraška o dvoch súrodeneckých dvojiciach – identických dvojčatách - ponúka nielen závratné tempo zvratov a zábavu, ale aj dômyselnú  hru s protikladmi a paradoxami, ktorú autor vždy skvelo ovládal.  Rozvinul v nej aj brilantnú úvahu o vzťahoch muža a ženy, o význame ich lásky a  úcty.

„Svojim spôsobom je Komédia omylov bláznivým kolotočom strát a nálezov“, hovorí  shakespearista Martin Hilský.

Režisér Roman Polák sa pre inscenovanie tejto hry a jej komickej  grotesknosti inšpiroval aj v ére  nemého filmu – čiernobiela scéna a kostýmy sú podčiarknuté  hudobnou improvizáciou klaviristu, ktorý svojou hudbou bude miestami manipulovať aj činnosťou postáv na javisku. Mnohokrát aj rýchlosť ich pohybu bude závisieť od jeho klavírnej improvizácie :)

REALIZAČNÝ TÍM
Preklad: Ľubomír Feldek, Martin Hilský
Réžia: Roman Polák
Scéna a kostýmy: Peter Čanecký
Hudba: Róbert Mankovecký
Dramaturgia: Janka Zednikovičová    

OSOBY A OBSADENIE :
SOLINUS  & DOKTOR ŠTIPEC                                    Ján Jackuliak                      
ANTIFOLUS Z EFEZU & ANTIFOLUS ZO SYRAKÚZ        Robert Roth
DROMIO Z EFEZU & DROMIO ZO SYRAKÚZ                 Martin Šalacha
ANGELO                                                                  Juraj Hrčka
ADRIANA                                                                 Alena Pajtinková
LUCIANA                                                                 Dominika Žiaranová
VIOLA & EMÍLIA                                                        Pavla Vitázková
KURTIZÁNA                                                              Silvia Soldanová
OBCHODNÍK                                                             Jakub Rybárik

6.  – 11. augusta 2020 o 20.30 hodine Bratislavský hrad
Vstup do hľadiska o 20.00 hodine.

Po odohraní 60 minút  predstavenia sa vstupné nevracia.

Vstup do hľadiska o 20.00 hodine. Po začiatku predstavenia je možnosť usadenia len na vyhradené zadné miesta hľadiska. Po odohraní 60 minút sa vstupné nevracia.

www.wshakespeare.sk

Plán hľadiska zobrazuje hľadisko v jeho plnej kapacite. Vzhľadom k aktuálnej situácii vyplývajúcej z vládnych nariadení je reálne ponúkaný znížený počet miest. Zostávajúce miesta sú zablokované a ich počet sa môže priebežne meniť. Pri nákupe sa zobrazia všetky sedadlá, kúpiť je však možné len tie nezablokované.

Pravidlá  v súvislosti s nariadeniami platnými k 3.6.2020":
-      prioritou usporiadateľa je bezpečnosť a divácky komfort

-      z dôvodu obmedzeného počtu osôb na akciách je časť sedadiel v hľadisku    zablokovaná
-      počet zablokovaných miest sa môže priebežne meniť v zmysle aktuálnych hygienických nariadení
-      divákom sú garantované zakúpené miesta, t.j. konkrétne sedadlá a rady
-      ak bude nutné vytvoriť medzi miestami v rade rozostupy, môže dôjsť k pohybu sedadiel doprava a doľava, či k inému umiestneniu stredovej uličky

-      sedadlá nie sú pevne spojené so zemou
-      doporučujeme kupovať si dvojsedačky alebo dve sedadlá vedľa seba rodinným príslušníkom alebo partnerom
-      usporiadatelia na mieste konania dodržiavajú všetky hygienické nariadenia a odporúčania
-      držiteľ vstupenky sa zaväzuje rešpektovať všetky pokyny usporiadateľov spojené s dodržiavaním hygienických opatreníTicketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Top