Mestské Divadlo Trenčín

Mestské Divadlo Trenčín

Dátum: 27. septembra 2020
Miesto: Kino Hviezda, Trenčín

Vstupenky

Nedeľa
27
Sep 2020
17:00

Popis

Mestské divadlo Trenčín je nezávislá profesionálna scéna, ktorá svojou tvorbou a pôsobením v  Trenčíne napĺňa funkciu neexistujúceho kamenného profesionálneho divadla zriadeného samosprávou v kraji. Orientujeme sa na širokú verejnosť z Trenčína a priľahlého regiónu. Našim cieľom je poskytnúť kvalitné kultúrne vyžitie, oddych, podnety na zamyslenie, stretnutia s umelcami, známymi osobnosťami a kultúrnou verejnosťou. Repertoár divadla tvoria diela slovenskej a svetovej klasiky, najmä komediálne žánre a keďže nám záleží aj na najmenších divákoch, ponúkame predstavenia pre deti, resp. rodinné predstavenia. Našou víziou je spájať umenie so zábavou.

Dbáme na to, aby naši diváci vnímali stúpajúcu kvalitu produkcií, preto často pozývame vzdelaných a uznávaných umelcov, aby vzájomne obohatili náš tvorivý tím, či herecký súbor. Preto môžete u nás vidieť napríklad Karola Čálika, herca a umeleckého šéfa Novej scény v Bratislave (Nikto nie je dokonalý), Milana Bahula, Juraja Rašlu, hercov a bývalých členov SND (A tak nezostal žiaden), herca Trnavského divadla Petra Trníka (A tak nezostal žiaden, Lakomec), slovenskú herečku a moderátorku Bibianu Ondrejkovú (Mastný hrniec), Danicu Jurčovú, ktorá hrá vo viacerých bratislavských divadlách (Lakomec, Svetový Slovák Štefánik), Juraja Hrčku, Trenčana Martina Horňáka a Miloša Chrappu (Svetový Slovák Štefánik).

Okrem hercov spolupracujeme aj s viacerými umelcami (tanečníkmi, choreografmi, kostymérmi...) z trenčianskeho regiónu a dávame možnosť realizácie aj talentovaným deťom zo Súkromnej základnej umeleckej školy Trenčín so sídlom na Ulici L. Novomeského (detské role Perinbaba) a študentom Strednej umeleckej školy v Trenčíne (kostýmy Lakomec). Našou ambíciou je vytvoriť platformu, kde by sa študovaná trenčianska divadelná obec stretávala s ďalšími umelcami z iných miest a nadviazali tak vzájomne obohacujúcu spoluprácu. Náš súbor je otvorený spolupráci s mladými ľuďmi, ako napríklad študentmi umeleckých vysokých škôl a konzervatórií, ktorí so sebou okrem kvality prinášajú aj nadšenie a chuť tvoriť.

V súčasnosti Mestské divadlo Trenčín uvádza tri premiéry sezónne, ktoré hráva predovšetkým v Kine Hviezda a v ODA Trenčín, no pravidelne reprízuje aj v okolitých obciach a mestách, ako napríklad Soblahov, Trenčianska Turná, Nemšová, či Nová Dubnica. So svojimi inscenáciami MDT pravidelne hosťuje aj v iných mestách Slovenska (Bratislava, Lučenec, Žilina, Tajov, Dolný Kubín...) a Európy (Brno, Praha, České Budějovice, Kysáč, Dublin ...).Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Top