Mestské Divadlo Trenčín

Mestské Divadlo Trenčín

Dátum: 24. januára - 21. februára 2020
Miesto: Kino Hviezda, Trenčín

Vstupenky

Piatok
14
Feb 2020
18:30
Piatok
21
Feb 2020
18:30

Popis

Súbor pôsobí predovšetkým v Meste Trenčín, hoci počas sezóny uvedie aspoň 5 predstavení mimo Trenčína. Jeho členovia sú predovšetkým Trenčania. Cieľovou skupinou sú predovšetkým Trenčania a tomu je prispôsobená dramaturgia, ktorá má za cieľ ponúknuť repertoár, ktorý postihne všetky vekové (deti, žiaci, stredoškoláci, dospelí diváci), vzdelanostné i profesijné skupiny obyvateľov v tomto meste vrátane detí, laického i náročného publika.

Pokrývame špecifické potreby obyvateľov mesta a rôznych organizácií: pomáhame dotvoriť kultúrny program (napr. pre Dejdarku, pre Trenčiansku nadáciu, pre ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne a pod., všade tam, kde nás potrebujú).

Pracujeme s jasným umeleckým názorom.

Kvôli udržaniu požadovanej kvality sú do vedúcich pozícií angažovaní výlučne ľudia akademicky vzdelaní v danom odbore. To sa týka dramaturgie, hudby, scénografie, kostýmovej tvorby a ostatných umeleckých profesií.

V súčasnosti sú do hereckého súboru angažovaní herci s akademickým aj neakademickým vzdelaním. Prvú skupinu tvoria absolventi konzervatória, poslucháči VŠMU, s ktorými máme výborný kontakt vďaka ešte študujúcemu režisérovi. Ako cesta za kvalitou sa osvedčilo angažovať mladých vyštudovaných hercov, ktorí sú už činní v profesionálnych divadlách v Bratislave. Druhú skupinu hercov tvoria overení ochotnícki herci s výbornými kritikami a oceneniami z festivalov. Režisérmi divadla sú v súčasnosti Matúš Bachynec, Zuzana Mišáková a Štefan Richtárech.

Na kvalitu si potrpíme aj pri ozvučení a osvetlení. Iba profesionálnym prístupom a náročnosťou vo všetkých zložkách môžeme divákovi ponúknuť predstavenie na pohľad nerozoznateľné od kamenných štátnych divadiel.

Viac o členoch súboru sa dozviete v kapitole Ľudia v našom divadle.

Máme solídne zázemie v Trenčanoch (cca 20 hercov, technici, režiséri, produkčný tím) a pevné miesto medzi slovenskými súbormi vzhľadom na úspešnú minulosť (ocenenia z festivalov).

 

Ročne pripravíme tri premiéry podľa nasledujúceho kľúča:

1. jedno umelecké predstavenie
2. jedno komerčnejšie predstavenie (tzv. ľahšie žánre komédia, muzikál)
3. jedno detské predstavenie

1. Umelecké predstavenia pre náročné publikum sú kvalitne spracovanými inscenáciami svetovej a slovenskej klasiky. Ide vždy o náročný projekt, ktorý tvorivý tím plne pohltí umelecky a súbor doň investuje všetky dostupné prostriedky. Práve toto sú predstavenia, ktorými sa naše divadlo odlišuje od bežných ochotníckych súborov, pretože vsádzame na kvalitu predlohy i spracovania. Tieto predstavenia sú z kategórie art = umelecký. Za tieto predstavenia žneme chválu kritiky a robia našu existenciu legitímnou z umeleckého hľadiska.

2. Komerčné predstavenia (ľahšie žánre ako komédia, muzikál) sú pre nás zdrojom získavania širokého publika. Tieto predstavenia sú veľmi dobre prijímané verejnosťou. Ide o hry hrané na Broadway, súčasní svetoví autori.

3. Detské predstavenia robíme s nesmiernym úspechom a to tak dobre, že by sme sa mohli na ne špecializovať, čo však nie je naším cieľom. Detský divák je pre nás dôležitý, pretože aj ten raz dospeje a vzťah k tomuto druhu umenia sa nerodí zo dňa na deň.

V súčasnosti uvádzame mesačne 1 - 2 verejné predstavenia a jedno organizované na objdnávku. Spolu ide o 3 predstavenia mesačne – nepravidelne, t. j. jeden mesiac 4, iný mesiac dve, podľa možností. Celkovo uvedieme v sezóne cca 30 predstavení (+/- 2), ktoré vidí cca 4 000 divákov (v sezóne 2012/2013 to bolo 3650, 2013/2014 už 4120).Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Top