Asia-Pacific United Orchestra

Asia-Pacific United Orchestra

Dátum: 19.8.2012 o 19:30 h
Miesto predstavenia: Koncertná sála Slovenskej filharmónie (Reduta), Bratislava

V nedeľu 19. augusta 2012 zavíta do Bratislavy symfonický orchester Asia-Pacific United Orchestra, ktorý sa predstaví milovníkom vážnej hudby pod vedením popredného francúzskeho dirigenta Bertranda de Billy a s vynikajúcou klaviristkou Claudiou Yang, pochádzajúcou z Malajzie. Koncert sa uskutoční o 19,30 h v koncertnej sále Slovenskej filharmónie (Reduta) s programom B. Sheng – The Stream Flows, L. van Beethoven – Klavírny koncert č. 4 a P. I. Čajkovskij – Symfónia č. 4.

           

Symfonický orchester Asia-Pacific United Orchestra pozostáva z hudobníkov 19 profesionálnych orchestrov pôsobiacich v 14 krajinách sveta, predovšetkým však v Ázijsko-Pacifickom regióne (Čína, Kórea, Japonsko, Singapur, Izrael, Thajsko, Austrália, Rusko a ďalších). Jeho významným poslaním je prispievať ku kultúrnej výmene a spoločenskej stabilite krajín Východnej Ázie.

VSTUPENKY NA KONCERT Asia-Pacific United Orchestra UŽ V PREDAJI !!!

Top