ZRUŠENÉ - Muzikál ELSA A ANNA – ĽADOVÁ KRAJINA - 2017

25.9.2017 14:49

Vážení naši klienti,

Je nám skutočne úprimne ľúto situácie, ktorá vznikla zrušením  podujatia Muzikál ELSA A ANNA – ĽADOVÁ KRAJINA , ktoré sa mala pôvodne konať dňa 30. 9. 2017 v Martine – Zimný štadión, 14.10.2017 v Banskej Bystrici – Zimný štadión, 15.10.2017 v Žiline – TIPsport Arena Žilina, 21.10.2017 v Poprade – Arena Poprad, 22.10.2017 v Košiciach – Angels Arena, 25.11.2017 v Bratislava – Aeagon Arena (NTC Centrum).

Radi by sme vám vysvetlili, že spoločnosť Ticketportal SK na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s usporiadateľom podujatia zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj vstupeniek na podujatia v prospech usporiadateľa. Zakúpením vstupenky vstupuje klient / zákazník  do právneho vzťahu priamo s konkrétnym usporiadateľom vybraného podujatia. 

Aktuálne sme oprávnení na vrátenie vstupného do úplného vyčerpania finančných prostriedkov, ktorými ešte disponujeme, pričom s partnerom sme už uzatvorili dohodu o postupnom uvoľňovaní finančných prostriedkov určených na vracanie vstupného prostredníctvom našej siete, a  teda vracanie finančných prostriedkov bude prebiehať postupne.

Vstupenky uhradené Benefitovou poukážkou, ďalej vstupenky zakúpené fyzicky na vlastných a zmluvných partnerských predajných miestach spoločnosti Ticketportal SK, je nutné doručiť poštou na adresu Ticketportal SK s.r.o., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava spolu so žiadosťou o vrátanie financií v hodnote ceny vstupenky / vstupeniek. Platba bude prevedená v prospech účtu, ktorý bude uvedený v žiadosti zákazníka.

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom internetu, môže požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:
- pri platbe formou CARDPAY (platba kartou) - mailovou formou/mailom na adrese reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. V prípade že boli vstupenky doručené poštou je nutné ich zaslanie na adresu Ticketportal SK s.r.o., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená,
- pri platbe formou internet banking (napr.: SporoPay, ČSOBpay, TatraPay , ePlatby VÚB, ...) - mailovou formou/mailom na adrese reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. V prípade že boli vstupenky doručené poštou je nutné ich zaslanie na adresu Ticketportal SK s.r.o., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava. Tak isto prosíme aj o doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum, číslo účtu platcu a prijímateľa finančných prostriedkov. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená.

Ďalšie informácie na:
https://www.ticketportal.sk/cms_list.aspx?id=1
https://www.ticketportal.sk/cms_list.aspx?id=5

Dúfame, že aj v tejto nepríjemnej situácii nám zostanete verní a tešíme sa na vás všetkých pri budúcich podujatiach.

Ďakujeme za pochopenie,
S úctou,

Tím Ticketportal SK

 

 

Top