ZMENA - Bratislavské módne dni - 10.10.2012, 11.10.2012 a 12.10.2012

17.9.2012 10:26

Predstavenie Bratislavské módne dni , ktoré sa bude konať dni  10.10.2012, 11.10.2012 a 12.10.2012 v Double Tree by Hilton Hotel, Bratislava, je ZMENENÉ ! Predstavenie  sa uskutoční  v pôvodných termínoch ale s novými časmi začiatku:

10.10 bude čas začiatku o 19.00hod (nie o 19:30hod)
11.10 Prehliadka Igora Gulyaeva – čas začiatku ostáva o 18:00hod
11.10 bude čas začiatku o 20.00hod (nie o 19:30hod)
12.10 bude čas začiatku o 19.00hod (nie o 19:30hod)

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Klienti, ktorým zmena nevyhovuje,  môžu vrátiť vstupenky na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili najneskôr do 12.10.2012 !
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CardPay/TatraPay - musí originál vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportalu, Radlinského 27 v Bratislave jedným z nasledovných spôsobov:
 - osobne, aj s lístkami (alebo Hometicket vstupenkami), kde klientovi budú vrátené peniaze v hotovosti. V prípade, ak príde iná osoba ako je v registrácii, je potrebné splnomocnenie na prevzatie peňazí. Pri vstupenkách s typom vyzdvihnutia formou HomeTicket aj čestné prehlásenie, že si klient bude nárokovať vrátenie peňazí len raz (stačí vypísať na centrále, kde dostanete tlačivo),
 - mailom, na reklamacie@ticketportal.sk, spolu so žiadosťou o vrátenie peňazí, číslom účtu, kam treba peniaze vrátiť, detailom transakcie a v prípade vstupeniek s typom vyzdvihnutia formou HomeTicket poslať aj lístky v prílohe (najlepšie vo formáte PDF) spolu s čestným prehlásením, že vstupné si klient budete nárokovať iba raz. Ak boli vytlačené  vstupenky na predajnom mieste, tak zaslať poštou na adresu Ticketportal SK s.r.o, Radlinského 27, 811 07 Bratislava. Platba bude  prevedená v prospech účtu, z ktorého bola  hradená. V prípade, že budete mať záujem o zaslanie peňazí na iný účet, je potrebné priložiť názov a číslo účtu, názov a adresu banku, kam máme vrátiť peniaze. Ak si želáte vrátiť peniaze na iný zahraničný účet, ako ten, z ktorého bola platba hradená, je potrebné priložiť priložiť údaje o danom účte  (SWIFT, IBAN, názov účtu, názov a poštovú adresu banky) spolu so súhlasom, že poplatky za vrátenie peňazí na iný zahraničný účet budete znášať v plnom rozsahu.
 - poštou, zaslať vstupenky spolu so žiadosťou o vrátenie peňazí s číslom účtu, detailom transakcie, na vyššie uvedenú adresu. V prípade vstupeniek s typom vyzdvihnutia formou HomeTicket poslať aj lístky spolu s čestným prehlásením, že vstupné si klient budete nárokovať iba raz. Platba bude  prevedená v prospech účtu, z ktorého bola  hradená. V prípade, že budete mať záujem o zaslanie peňazí na iný účet, je potrebné priložiť názov a číslo účtu, názov a adresu banku, kam máme vrátiť peniaze. Ak si želáte vrátiť peniaze na iný zahraničný účet, ako ten, z ktorého bola platba hradená, je potrebné priložiť priložiť údaje o danom účte  (SWIFT, IBAN, názov účtu, názov a poštovú adresu banky) spolu so súhlasom, že poplatky za vrátenie peňazí na iný zahraničný účet budete znášať v plnom rozsahu
taktiež najneskôr do 12.10.2012 !

Ďalšie informácie na :
https://www.ticketportal.sk/cms_list.aspx?id=5
https://www.ticketportal.sk/cms_list.aspx?id=2
https://www.ticketportal.sk/cms_list.aspx?id=1

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. Za pochopenie ďakujeme.

Top