LABYRINT PRÍSLOVÍ

Divadlo Ludus
LABYRINT PRÍSLOVÍ

Dátum: 8. novembra. 2018 - 18. februára. 2019
Miesto: Štúdio L + S, Nám. 1. Mája 5, Bratislava

Vstupenky

Štvrtok
8
Nov 2018
09:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
LABYRINT PRÍSLOVÍ
Pondelok
17
Dec 2018
10:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
LABYRINT PRÍSLOVÍ
Pondelok
18
Feb 2019
10:30

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
LABYRINT PRÍSLOVÍ

Popis podujatiaLabyrint prísloví.
Kto hľadá, ten nájde.

Pôvodná rozprávková hra pre deti od 6 rokov, inšpirovaná zbierkou Petra Adolfa Zátureckého „Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia“.

Autori: Peter Adolf Záturecký, Kamil Žiška, Peter Janků,
Lukáš Tandara, Michal Rovňák, Júlia Kováčiková, Martin Kollár
Scenár: Kamil Žiška a kol.
Scénografia a kostýmy: Peter Janků
Dramaturgia: Peter Kuba
Hudba a réžia: Kamil Žiška
Grafika: Štefan Podušel
Technická spolupráca: Eduard Mikuš
Svetelný dizajn: Peter Stránsky
Hrajú:
Král jaskyne/ Lukáš Tandara
Vincent/ Michal Rovňák
Agáta/ Júlia Kováčiková
Gregor/ Martin Kollár

„...pre poznanie našich duševných darov, ale aj pre milú zábavu a cvičenie umu mládeže našej.“

Adolf Peter Záturecký sa narodil v roku 1837 v Liptovskej Sielnici. Pochádzal zo šľachtického rodu Zaturecký zo Záturčia (Zathureczky de Zaturcsa). Súkromne ho vzdelával otec, študoval na gymnáziu v Kežmarku, v Modre. Od roku 1854 pôsobil ako učiteľ v Liptovskej Sielnici a od roku 1865 v Brezne. Odrazom jeho pedagogickej činnosti a záujmu o výchovu ľudu sú početné články a state vo viacerých novinách, časopisoch a kalendároch (Národné noviny, Obzor, Dom a škola, Priateľ školy a literatúry, Včelka, Škola a život); pre školy a samoukov zostavil a vydal Slovenskú mluvnicu (1891). Aj Zátureckého literárne ambície zostali poznačené ľudovýchovným a didaktickým pôsobením: je autorom adaptácie nemeckej náboženskej poviedky Tomáš Nápravník (1873), pre deti zveršoval mravné poučenia Hájiček (1879), pre potreby učiteľov v školskej praxi zostavil zbierku príležitostných vinšov Vinšovník (1880). Za najprínosnejšiu oblasť jeho pôsobenia sa považuje zbieranie a vydávanie slovesného folklóru. Špecializoval sa na krátke formy, hádanky a frazeologické útvary. Pod pseudonymom Borovohájsky vydal v roku 1894 zbierku Slovenské hádanky, ktorá dlho predstavovala jediné vydanie tohto žánru folklórneho materiálu; v roku 1897 vydal zbierku „Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia“. Táto monumentálna zbierka obsahujúca približne 13 000 položiek je výsledkom autorovho viac ako tridsaťročného bádateľského úsilia v oblasti príslovníctva. 

Dĺžka predstavenia: 60 min. 
Vhodné pre deti od 5 rokov.

Vstupné: 6 €; deti, študenti, dôchodcovia: 4 €/voľné sedenie

Galéria

picture LABYRINT PRÍSLOVÍ
picture LABYRINT PRÍSLOVÍ
picture LABYRINT PRÍSLOVÍ
picture LABYRINT PRÍSLOVÍ

Na mape

Odporúčané

Zmeny a upozornenia

ZMENENÉ - LABYRINT PRÍSLOVÍ - 28.1.2019 o 09:00 hod.

Predstavenie LABYRINT PRÍSLOVÍ, ktoré sa malo konať dňa 28.1.2019 o 09:00 hod. v Štúdio L + S, Nám. 1. Mája 5, Bratislava, je z organizačných dôvodov ZMENENÉ! Predstavenie sa uskutoční v novom termíne: 18.2.2019 o 10:30 hod. v pôvodnom mieste konania.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Klienti, ktorým zmena nevyhovuje, môžu vrátiť vstupenky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili najneskôr do 31.1.2019!

Vstupenky uhradené Benefitovou poukážkou je nutné najneskôr do 31.1.2019 doručiť v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hod. na pobočke Ticketportal Central, Metodova 6, Bratislava.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom internetu, môže požiadať o vrátenie peňazí najneskôr do 31.1.2019 nasledujúcim spôsobom:
pri platbe formou CARDPAY (platba kartou) - mailovou formou/mailom na adrese reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. V prípade že boli vstupenky doručené poštou je nutné ich zaslanie na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená,
pri platbe formou internet banking (napr.: SporoPay, ČSOBpay, TatraPay , ePlatby VÚB, ...) - mailovou formou/mailom na adrese reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. V prípade že boli vstupenky doručené poštou je nutné ich zaslanie na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava. Tak isto prosíme aj o doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum, číslo účtu platcu a prijímateľa finančných prostriedkov. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená.

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. Za pochopenie ďakujeme.


Top