Detail info
Close

Rímur / Trio Mediæval & Arve Henriksen

KONVERGENCIE 2023
Rímur / Trio Mediæval & Arve Henriksen

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Konvergencie 2023
nedeľa 17/09 / 20:00 / Rímur / Františkánsky kostol
Trio Mediæval & Arve Henriksen

„...spojenie trojice ženských hlasov so štvrtým, trúbkou Arveho Henriksena, ktorej zvuk akoby pretekal skladbami na albume, vytvára zvukovú textúru, ktorá dokáže byť krehká, no súčasne má vnútorné napätie a silu.“
Nick Lea/Jazz Views

Stredoveké chorály, hymny na oslavu severských svätcov a ľudové nápevy zo Škandinávie (Švédska, Nórska, Islandu a Orknejí) v priezračnej interpretácii švédsko-nórskeho vokálneho Tria Mediæval a známeho jazzového trubkára a improvizátora Arveho Henriksena. Program, v ktorom sa minulosť stretáva s prítomnosťou, je pomenovaný podľa epických piesní, ktoré sa na Islande ústne tradovali stáročia. Rímur je tiež názov úspešného albumu, ktorý interpreti vydali v roku 2016 v ikonickom vydavateľstve ECM. Trio Mediæval vzniklo v Osle v roku 1997. Trojica speváčok sa špecializuje na stredoveký repertoár, ich album Folk Songs (2007) získal nomináciu Grammy, širšia verejnosť môže hudobníčky poznať vďaka skladbe Davida Langa Just, ktorá sa objavila na soundtracku k filmu Paola Sorrentina Mladosť. Okrem starej hudby sa Trio Mediæval pravidelne venuje aj dielam súčasných skladateľov.

TRIO MEDIÆVAL
Anna Maria FRIMAN (SE) – spev, hardangerské husle
Linn Andrea FUGLSETH (NO) – spev
Jorunn Lovise HUSAN (NO) – spev

Arve HENRIKSEN (NO) – trúbka, elektronika

//
Trvanie koncertu: 75 min. bez prestávky

Vstupenky: 25 EUR / 20 EUR / 15 EUR

Využite možnosť zakúpenia festivalovej permanentky: https://www.ticketportal.sk/event/KONVERGENCIE-2023-PERMANENTKA


Celý program festivalu Konvergencie: www.konvergencie.sk

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.

Vstupenky je možné zakúpiť online aj v deň koncertu. 
Predaj vstupeniek na mieste bude dostupný na základe voľnej kapacity v sále


EN
Sunday 17/09 / 20:00 / Rímur / Franciscan Church
Trio Mediæval & Arve Henriksen

„...the blending of the three female voices along with the fourth voice of Henriksen’s liquid trumpet playing running through it to seamlessly create a fabric of sound that it at once fragile and yet has a tensile strength.“
Nick Lea/Jazz Views

Medieval chants, hymns celebrating Nordic saints and folk songs from Scandinavia (Sweden, Norway, Iceland and Orkneys) with a crystal-clear interpretation by the Swedish-Norwegian vocal trio Mediæval and the famous jazz trumpeter and improviser Arve Henriksen. The program, in which the past meets the present, is named after songs that have been orally tradition in Iceland for centuries. Rímur is also the name of a successful album released by the artists in 2016 on the iconic ECM label. The trio Mediæval was formed in Oslo in 1997. The singers specialize in medieval repertoire, their album Folk Songs (2007) received a Grammy nomination, the wider public may know the musicians thanks to David Lang's composition Just, which appeared on the soundtrack to Paolo Sorrentino's film Youth. In addition to early music, Trio Mediæval regularly devotes itself to works by contemporary composers.

TRIO MEDIÆVAL
Anna Maria FRIMAN (SE) – voice, Hardanger fiddles
Linn Andrea FUGLSETH (NO) – voice
Jorunn Lovise HUSAN (NO) – voice

Arve HENRIKSEN (NO) – trumpet, electronics

//
Duration: 75 min. without intermission

Tickets: 25 EUR / 20 EUR / 15 EUR

Get the Festival Pass: https://www.ticketportal.sk/event/KONVERGENCIE-2023-PERMANENTKA

Get to know the full festival programme: www.konvergencie.sk

For any update about programme or covid-related regulations please follow our websites: www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.

 


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top