Slovenská filharmónia, cyklus SH

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Slovenská filharmónia, cyklus SH

Dátum: 4. júna. 2019
Miesto: Malá sála Slovenská filharmónia Bratislava

Vstupenky

Utorok
4
Jún 2019
19:00
Slovenská filharmónia, cyklus SH

Popis podujatia

Dátum: Utorok  04.06.2019 19.00 h
Miesto: Malá sála SF, Bratislava
Cena vstupenky: 8 €

Jan Dismas Zelenka – Zo zbierky svetskej vokálnej hudby

Musica aeterna

Peter Zajíček, umelecký vedúci
Gabriela Eibenová, soprán
Lenka Cafourková, soprán
  
Antonio Vivaldi         Sinfonia z opery Il Farnace
                                    Scherza L´Aura Lusinghiera
                                    Gelido in ogni vena
                                    Concerto Alla rustica RV 151
                                    Anch´il mar par che sommerga
                                    Alma oppressa
Johann Adolph Hasse            Dal mio ben che tanto amai
Geminiano Giacomelli          Tornate ancor vezzi d'amor
Francesco Araja            Sinfonia D dur
Michele Caballone            Empia chi sa vorrei
Giacomo Sellitto            Deh t´accheta e non negarmi

Azda žiaden z  hudobných štýlov nenastúpil s takou razanciou a cieľavedomosťou ako baroko. Revolta talianskych hudobníkov, literátov, filozofov a osvietených aristokratov voči prebujnelým kontrapunktickým excesom renesančnej éry viedla k nastoleniu prísneho

monodického štýlu. Sprevádzaný jednohlas a harmonický princíp basso continuo sa stali alfou a omegou. Nová poetika sa Európou šírila pomerne rýchlo a zasiahla všetky hudobné žánre –
vrátane sólových koncertov. V tejto oblasti zažiaril Antonio Vivaldi až natoľko, že dnes ostávajú v polozabudnutí jeho skvelé operné tituly, za ktoré bol vo svojej dobe takisto velebený a uznávaný. Navonok striedme, emočne však vypäté, afektívne monódie boli akousi „povinnou jazdou“ pre každého progresívne zmýšľajúceho talianskeho tvorcu, neubránili sa im však ani obozretní Nemci (napr. J. A. Hasse). Novinkou v žánrovej ponuke sa stali takisto svižné sinfonie – predzvesť neskorších symfonických projektov.
Sopranistka Gabriela Eibenová je špecialistkou na interpretáciu starej hudby a vyhľadávanou interpretkou. Po štúdiu na Pražskom konzervatóriu a londýnskej Royal Academy of Music vytvorila niekoľko titulných postáv v barokových operách v Čechách aj v zahraničí a spievala dokonca pre pápeža Jána Pavla II. či 14. tibetského dalajlámu. Sopranistka Lenka

Cafourková, absolventka brnianskej JAMU, je laureátkou Piesňovej súťaže B. Martinů v Prahe. Od roku 2013 spolupracuje aj s Czech Ensemble Baroque.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.

Galéria

picture Slovenská filharmónia, cyklus SH
picture Slovenská filharmónia, cyklus SH

Na mape

Odporúčané

Top